به وب سایت شرکت معماری زیگورات خوش آمدید.

پروژه های ما

پروژه های ما

خلاصه معرفی پروژه ها

اجرای بخشی از نمای کامپوزیت برج های متل قو سلمانشهر                              ۶۰۰۰متر

اجرای نمای کامپوزیت نگین دریا ساری                                                        ۴۰۰۰متر

اجرای نمای کامپوزیت بهروش ساری                                                           ۲۵۰۰متر

اجرای نمای کامپوزیت اداره تربیت بدنی ساری                                                ۲۰۰۰متر

اجرای نمای کامپوزیت کاسپین پارمیس گنبد                                                     ۴۲۰۰متر

اجرای نمای کامپوزیت کاسپین قائمشهر                                                          ۲۴۰۰متر

اجرای نمای کامپوزیت بیمه آسیا مشهد                                                            ۱۲۰۰متر

اجرای نمای کامپوزیت بیمه آسیا ساری                                                            ۱۰۰۰متر

اجرای نمای کامپوزیت بیمه آسیا گرگان                                                             ۹۰۰متر

اجرای نمای کامپوزیت زور قچیان ساری                                                         ۲۰۰۰متر

اجرای نمای کامپوزیت اداره برق نوشهر                                                          ۲۲۰۰متر

اجرای نمای کامپوزیت اصغریان ساری                                                            ۱۳۰۰متر

اجرای نمای کامپوزیت مجتمع احمدی گرگان                                                      ۱۰۰۰متر

اجرای نمای کامپوزیت مجتمع موج ساری                                                           ۶۰۰متر

اجرای نمای کامپوزیت جهاد کشاورزی مازندران ساری                                       ۲۳۰۰متر

اجرای نمای کامپوزیت مجتمع شهر کتاب ساری                                                  ۱۸۰۰متر

اجرای نمای کامپوزیت تاپ پخش نکا                                                                ۱۱۰۰متر

اجرای نمای کامپوزیت جناب افضلی ساری                                                          ۹۰۰متر

اجرای نمای کامپوزیت بانک صادرات ساری                                                        ۸۰۰متر

اجرای نمای کامپوزیت نگین شهسوار                                                                 ۱۲۵۰متر

اجرای نمای کامپوزیت موسسه ثامن الحجج ساری                                                  ۱۵۰۰متر

اجرای نمای کامپوزیت بانک قوامین قائمشهر                                                          ۸۰۰متر

اجرای نمای کامپوزیت امیری بیرجند                                                                  ۲۳۰۰متر

اجرای نمای ترمووود مجتمع پارسیان                                                                 ۱۲۰۰متر

اجرای نمای ترمووود رئیسیان ساری                                                                    ۶۰۰متر

اجرای نمای ترمووود مجتمع مهران بابل                                                                ۹۰۰متر

اجرای نمای ترمووود خانم رضایی ساری                                                                ۴۴۰متر

اجرای نمای ترمووود طباطبایی بهشهر                                                                    ۶۰۰متر

اجرای نمای hplخسروی نیا کرج                                                                           ۳۵۰متر

اجرای نمای hplمجتمع ترنج چالوس                                                                        ۶۰۰متر

اجرای نمای hpl مهندس شکری بابلسر                                                                    ۲۴۰متر

اجرای سقف کاذب کناف موذن رستمکلا                                                                   ۸۰۰متر

اجرای سقف کاذب کناف مجتمع ملک ساری                                                              ۶۰۰متر

اجرای سقف کاذب کناف استخر هتل سالار دره                                                        ۲۰۰۰متر

اجرای سقف کاذب کناف کاسین قائمشهر                                                                 ۲۰۰۰متر

اجرای سقف کاذب کناف افضلی ساری                                                                    ۵۰۰متر

اجرای سقف کاذب کناف شادمان ساری                                                                 ۱۸۰۰متر

اجرای سقف کاذب کناف مجتمع راما سرخرود                                                         ۱۳۰۰متر

اجرای سقف کاذب کناف میر عمادی سرخرود                                                           ۶۵۰متر

اجرای سقف کاذب کناف گوران ساری                                                                     ۸۰۰متر

اجرای سقف کاذب کناف جهاد کشاورزی ساری                                                         ۳۲۰۰متر

اجرای سقف کاذب کناف ترابیان سلمانشهر                                                                ۱۹۰۰متر

اجرای سقف کاذب کناف تعویض روغن مجتبی نکا                                                       ۸۰۰متر

اجرای   سقف کاذب کناف جواهری قنبری فرد ساری                                                     ۵۶۰متر

اجرای سقف کاذب کناف نگین دریا ساری                                                                  ۳۶۰۰متر

اجرای سقف کاذب کناف آدیداس فریدونکنار                                                              ۱۳۰۰متر